15.8.08

Bloggtidskriften PAULUS
koncentreras helt på en återutgivning av betraktelserna kring
Den Helige Paulus Bekännelser av
Kardinalen Carlo Maria Martini SJ
vilka publicerades i mailtidskriften
PAULUS - Tidskrift för katolsk kultur -
som utgavs åren 2005 till 2007 med 21 nummer.
+
I bloggtidskriften
PAULUS - Tidskrift för katolsk kultur -
publiceras endast
Carlo Maria Martinis SJ betraktelser över
Den Helige Paulus.
+
+
Redaktör, ansvarig utgivare samt copyright: Bo I. Cavefors
+
ISSN 0403-7467

No comments: